پنج شنبه , ۳۱ خرداد , ۱۳۹۷

- دانلود آهنگ جدیدپیشنویس کتاب های پایه دهم

با سلام در خدمت دوستان پایه دهمی هستیم با پیشنویس کتاب های پایه دهم در چهار رشته ریاضی و فیزیک,تجربی,علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی میباشد که درس های همه رشته هارا براتون فراهم کرده ایم که کامل ترین مجموعه کتاب های پایه دهم تمامی رشته ها با عکس کتاب ها میباشد بقیه در ادامه مطلب…

پیشنویس کتاب های پایه دهم

پیشنویس کتاب های پایه دهم

 

رشته ریاضی فیزیک
 

رشته تجربی
 

رشته علوم انسانی
 

رشته علوم و معارف اسلامی
 هنر(۱۶/۰۶/۹۵)  (همه رشته ها)
کد کتاب: ۱۱۰۲۲۲
مقدمه۷۷۷٫۸۲ کیلوبایت
بخش اول۱٫۵۱ مگابایت
بخش دوم۱٫۶۸ مگابایت
بخش سوم۱٫۴۴ مگابایت
بخش چهارم۱٫۴۴ مگابایت
بخش پنجم۱٫۹۲ مگابایت
بخش ششم۱٫۲۷ مگابایت
بخش هفتم۵۵۷٫۰۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب۷٫۲۹ مگابایت
 هنر(۱۶/۰۶/۹۵)  (همه رشته ها)
کد کتاب: ۱۱۰۲۲۲
مقدمه۷۷۷٫۸۲ کیلوبایت
بخش اول۱٫۵۱ مگابایت
بخش دوم۱٫۶۸ مگابایت
بخش سوم۱٫۴۴ مگابایت
بخش چهارم۱٫۴۴ مگابایت
بخش پنجم۱٫۹۲ مگابایت
بخش ششم۱٫۲۷ مگابایت
بخش هفتم۵۵۷٫۰۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب۷٫۲۹ مگابایت
 هنر(۱۶/۰۶/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۲
مقدمه۷۷۷٫۸۲ کیلوبایت
بخش اول۱٫۵۱ مگابایت
بخش دوم۱٫۶۸ مگابایت
بخش سوم۱٫۴۴ مگابایت
بخش چهارم۱٫۴۴ مگابایت
بخش پنجم۱٫۹۲ مگابایت
بخش ششم۱٫۲۷ مگابایت
بخش هفتم۵۵۷٫۰۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب۷٫۲۹ مگابایت
 هنر(۱۶/۰۶/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۲
مقدمه۷۷۷.۸۲ کیلوبایت
بخش اول۱٫۵۱ مگابایت
بخش دوم۱٫۶۸ مگابایت
بخش سوم۱٫۴۴ مگابایت
بخش چهارم۱٫۴۴ مگابایت
بخش پنجم۱٫۹۲ مگابایت
بخش ششم۱٫۲۷ مگابایت
بخش هفتم۵۵۷٫۰۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب۷٫۲۹ مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای(۱۶/۰۶/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۵
مقدمه۴٫۴۶ مگابایت
بخش اول۵٫۵۶ مگابایت
بخش دوم۴٫۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب۱۳٫۵۳ مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای(۱۶/۰۶/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۵
مقدمه۴٫۴۶ مگابایت
بخش اول۵٫۵۶ مگابایت
بخش دوم۴٫۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب۱۳٫۵۳ مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای(۱۶/۰۶/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۵
مقدمه۴٫۴۶ مگابایت
بخش اول۵٫۵۶ مگابایت
بخش دوم۴٫۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب۱۳٫۵۳ مگابایت
 تفکر و سواد رسانه ای(۱۶/۰۶/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۵
مقدمه۴٫۴۶ مگابایت
بخش اول۵٫۵۶ مگابایت
بخش دوم۴٫۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب۱۳٫۵۳ مگابایت
 دین و زندگی (۱)(۰۸/۰۶/۹۵)  
(رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۴
مقدمه۶۷۷٫۹۱ کیلوبایت
بخش اول۱۱٫۰۳ مگابایت
بخش دوم۹٫۴۵ مگابایت
بخش سوم۷٫۳۴ مگابایت
فایل کامل کتاب۲۶٫۸۷ مگابایت
 دین و زندگی (۱)(۰۸/۰۶/۹۵)  
(رشته علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۴
مقدمه۶۷۷٫۹۱ کیلوبایت
بخش اول۱۱٫۰۳ مگابایت
بخش دوم۹٫۴۵ مگابایت
بخش سوم۷٫۳۴ مگابایت
فایل کامل کتاب۲۶٫۸۷ مگابایت
دین و زندگی (۱)(۱۴/۰۶/۹۵)  
(رشته علوم انسانی )

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۵
مقدمه۶۹۷٫۹۵ کیلوبایت
بخش اول۱۳٫۰۵ مگابایت
بخش دوم۹٫۴۶ مگابایت
بخش سوم۹٫۰۵ مگابایت
فایل کامل کتاب۳۰٫۶۳ مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید(۰۸/۰۶/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۴
مقدمه۵۹۹٫۶۶ کیلوبایت
بخش اول۱٫۰۵ مگابایت
بخش دوم۶۷۴٫۶ کیلوبایت
بخش سوم۱٫۲۹ مگابایت
بخش چهارم۱٫۳۳ مگابایت
بخش پنجم۱٫۰۹ مگابایت
فایل کامل کتاب۳٫۸۳ مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید(۰۸/۰۶/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۴
مقدمه۵۹۹٫۶۶ کیلوبایت
بخش اول۱٫۰۵ مگابایت
بخش دوم۶۷۴٫۶ کیلوبایت
بخش سوم۱٫۲۹ مگابایت
بخش چهارم۱٫۳۳ مگابایت
بخش پنجم۱٫۰۹ مگابایت
فایل کامل کتاب۳٫۸۳ مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید(۰۸/۰۶/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۴
مقدمه۵۹۹٫۶۶ کیلوبایت
بخش اول۱٫۰۵ مگابایت
بخش دوم۶۷۴٫۶ کیلوبایت
بخش سوم۱٫۲۹ مگابایت
بخش چهارم۱٫۳۳ مگابایت
بخش پنجم۱٫۰۹ مگابایت
فایل کامل کتاب۳٫۸۳ مگابایت
 کارگاه کارآفرینی و تولید(۰۸/۰۶/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۴
مقدمه۵۹۹٫۶۶ کیلوبایت
بخش اول۱٫۰۵ مگابایت
بخش دوم۶۷۴٫۶ کیلوبایت
بخش سوم۱٫۲۹ مگابایت
بخش چهارم۱٫۳۳ مگابایت
بخش پنجم۱٫۰۹ مگابایت
فایل کامل کتاب۳٫۸۳ مگابایت
 تاریخ (۱) ایران و جهان باستان (۰۸/۰۶/۹۵)  
(رشته علوم انسانی)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۹
مقدمه۳٫۴۳ مگابایت
بخش اول۲٫۴۴ مگابایت
فایل کامل کتاب۵٫۳۸ مگابایت
 زیست شناسی (۱)(۱۸/۰۵/۹۵)  
( علوم تجربی)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۶
 مقدمه۱٫۹۵ مگابایت
 بخش اول۱٫۵۹ مگابایت
 بخش دوم۲٫۶۱ مگابایت
 کل کتاب۵٫۲۷ مگابایت
 آزمایشگاه علوم تجربی (۱) (۰۶/۰۶/۹۵)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۷
 کل کتاب۵ مگابایت
 آزمایشگاه علوم تجربی (۱) (۰۶/۰۶/۹۵)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۷
 کل کتاب۵ مگابایت
 علوم و فنون ادبی (۱)(۰۶/۰۶/۹۵)  
(رشته علوم انسانی – رشته علوم و معارف اسلامی)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۳
مقدمه۶٫۸۳ مگابایت
بخش اول۷٫۸۲ مگابایت
کل کتاب۱۴٫۱ مگابایت
 علوم و فنون ادبی (۱)(۰۶/۰۶/۹۵)  
(رشته علوم انسانی – رشته علوم و معارف اسلامی)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۳
مقدمه۶٫۸۳ مگابایت
بخش اول۷٫۸۲ مگابایت
کل کتاب۱۴٫۱ مگابایت
 کتاب اقتصاد (۱۱/۰۵/۹۵)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۱
مقدمه ۹۰۳٫۷۸ کیلوبایت
بخش اول ۷۸۱٫۶۶ کیلوبایت
بخش دوم ۶۲۴٫۴۶ کیلوبایت
بخش سوم ۶۶۸٫۸۵ کیلوبایت
کل کتاب  ۱٫۶۳ مگابایت
 کتاب اقتصاد (۱۱/۰۵/۹۵)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی)

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۱
مقدمه ۹۰۳٫۷۸ کیلوبایت
بخش اول ۷۸۱٫۶۶ کیلوبایت
بخش دوم ۶۲۴٫۴۶ کیلوبایت
بخش سوم ۶۶۸٫۸۵ کیلوبایت
کل کتاب  ۱٫۶۳ مگابایت
 هندسه (۱) (۱۰/۰۵/۹۵)  
( رشته ریاضی فیزیک)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۳
مقدمه۶۷۹٫۷۶ کیلوبایت
  بخش اول۱٫۱۴ مگابایت
  بخش دوم۱٫۵۹ مگابایت
  بخش سوم۱٫۶۵ مگابایت
بخش چهارم۱٫۶۱ مگابایت
هندسه (۱)۴٫۷۸ مگابایت
 ریاضی (۱) (۰۶/۰۶/۹۵)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۱
  مقدمه۵۶۹٫۳۲ کیلوبایت
  بخش اول۱٫۳۲ مگابایت
  بخش دوم۹۸۵٫۲۳ کیلوبایت
  بخش سوم۹۹۳٫۵۲ کیلوبایت
  بخش چهارم۱٫۰۱ مگابایت
  بخش پنجم۹۵۷٫۵۷ کیلوبایت
  بخش ششم۹۶۷٫۷۴ کیلوبایت
  بخش هفتم۱٫۵۹ مگابایت
 کل کتاب۵٫۰۹ مگابایت
 ریاضی (۱) (۰۶/۰۶/۹۵)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۱
  مقدمه۵۶۹٫۳۲ کیلوبایت
  بخش اول۱٫۳۲ مگابایت
  بخش دوم۹۸۵٫۲۳ کیلوبایت
  بخش سوم۹۹۳٫۵۲ کیلوبایت
  بخش چهارم۱٫۰۱ مگابایت
  بخش پنجم۹۵۷٫۵۷ کیلوبایت
  بخش ششم۹۶۷٫۷۴ کیلوبایت
  بخش هفتم۱٫۵۹ مگابایت
 کل کتاب۵٫۰۹ مگابایت
 ریاضی و آمار (۱)(۱۱/۰۵/۹۵)  
(رشته علوم انسانی – رشته علوم و معارف اسلامی)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۲
مقدمه ۱٫۵۷ مگابایت
بخش اول ۱٫۵۵ مگابایت
بخش دوم ۱٫۵۳ مگابایت
کل کتاب ۳٫۵۷ مگابایت
 ریاضی و آمار (۱)(۱۱/۰۵/۹۵)  
(رشته علوم انسانی – رشته علوم و معارف اسلامی)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۲
مقدمه ۱٫۵۷ مگابایت
بخش اول ۱٫۵۵ مگابایت
بخش دوم ۱٫۵۳ مگابایت
کل کتاب ۳٫۵۷ مگابایت
 فیزیک (۱) (۰۸/۰۶/۹۵)  
(رشته ریاضی فیزیک)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۹
مقدمه۶۳۷٫۴۵ کیلوبایت
بخش اول۲٫۶۵ مگابایت
بخش دوم۳٫۰۱ مگابایت
بخش سوم۳٫۵۲ مگابایت
بخش چهارم۲٫۲ مگابایت
بخش پنجم۱٫۲۹ مگابایت
فایل کامل کتاب۱۰٫۹۶ مگابایت
 فیزیک (۱) (۰۸/۰۶/۹۵)  
(رشته علوم تجربی)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۴
مقدمه۶۲۱٫۵۳ کیلوبایت
بخش اول۲٫۶۵ مگابایت
بخش دوم۳ مگابایت
بخش سوم۳٫۵۱ مگابایت
بخش چهارم۲٫۲ مگابایت
بخش پنجم۵۱۰٫۱۷ کیلوبایت
فایل کامل کتاب۱۰٫۲۵ مگابایت
 شیمی (۱) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار(۰۶/۰۶/۹۵)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۰
مقدمه۶۰۵٫۶۳ کیلوبایت
بخش اول۲٫۹۹ مگابایت
بخش دوم۲٫۱۸ مگابایت
بخش سوم۲٫۰۴ مگابایت
کل کتاب۶٫۳ مگابایت
 شیمی (۱) ، شیمی در مسیر توسعه پایدار(۰۶/۰۶/۹۵)  
( علوم تجربی- ریاضی فیزیک)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۰
مقدمه۶۰۵٫۶۳ کیلوبایت
بخش اول۲٫۹۹ مگابایت
بخش دوم۲٫۱۸ مگابایت
بخش سوم۲٫۰۴ مگابایت
کل کتاب۶٫۳ مگابایت
کتاب منطق (۰۸/۰۴/۹۵)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: ۱۱۰۲۲۳
مقدمه ۴۷۰٫۳۵ کیلوبایت
بخش اول۵۳۱٫۹۶ کیلوبایت
بخش دوم۵۳۳٫۰۴ کیلوبایت
بخش سوم ۵۲۱٫۷ کیلوبایت
بخش چهارم ۵۴۷٫۳۷ کیلوبایت
بخش پنجم ۴۹۵٫۹ کیلوبایت
کل کتاب منطق ۹۱۵٫۳۳ کیلوبایت
کتاب منطق (۰۸/۰۴/۹۵)  
(رشته ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)
کد کتاب: ۱۱۰۲۲۳
مقدمه ۴۷۰٫۳۵ کیلوبایت
بخش اول۵۳۱٫۹۶ کیلوبایت
بخش دوم۵۳۳٫۰۴ کیلوبایت
بخش سوم ۵۲۱٫۷ کیلوبایت
بخش چهارم ۵۴۷٫۳۷ کیلوبایت
بخش پنجم ۴۹۵٫۹ کیلوبایت
کل کتاب منطق ۹۱۵٫۳۳ کیلوبایت
 جامعه شناسی (۱)(۰۸/۰۶/۹۵)  
(رشته علوم انسانی – رشته علوم و معارف اسلامی )

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۰
مقدمه۲٫۳۱ مگابایت
بخش اول۲٫۱۶ مگابایت
فایل کامل کتاب۳٫۸۳ مگابایت
 جامعه شناسی (۱)(۰۸/۰۶/۹۵)  
(رشته علوم انسانی – رشته علوم و معارف اسلامی )

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۰
مقدمه۲٫۳۱ مگابایت
بخش اول۲٫۱۶ مگابایت
فایل کامل کتاب۳٫۸۳ مگابایت
کتاب آمادگی دفاعی(۰۸/۰۴/۹۵)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: ۱۱۰۲۱۵
مقدمه ۵۹۹٫۸۸ کیلوبایت
بخش اول۱٫۱ مگابایت
بخش دوم۸۰۷٫۳۲ کیلوبایت
بخش سوم ۷۸۳٫۲۵ کیلوبایت
بخش چهارم ۶۹۱٫۳۹ کیلوبایت
بخش پنجم ۱٫۰۶ مگابایت
بخش ششم ۷۹۸٫۹۲ کیلوبایت
کل کتاب آمادگی دفاعی ۳٫۲۲ مگابایت
کتاب آمادگی دفاعی(۰۸/۰۴/۹۵)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: ۱۱۰۲۱۵
مقدمه ۵۹۹٫۸۸ کیلوبایت
بخش اول۱٫۱ مگابایت
بخش دوم۸۰۷٫۳۲ کیلوبایت
بخش سوم ۷۸۳٫۲۵ کیلوبایت
بخش چهارم ۶۹۱٫۳۹ کیلوبایت
بخش پنجم ۱٫۰۶ مگابایت
بخش ششم ۷۹۸٫۹۲ کیلوبایت
کل کتاب آمادگی دفاعی ۳٫۲۲ مگابایت
کتاب آمادگی دفاعی(۰۸/۰۴/۹۵)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: ۱۱۰۲۱۵
مقدمه ۵۹۹٫۸۸ کیلوبایت
بخش اول۱٫۱ مگابایت
بخش دوم۸۰۷٫۳۲ کیلوبایت
بخش سوم ۷۸۳٫۲۵ کیلوبایت
بخش چهارم ۶۹۱٫۳۹ کیلوبایت
بخش پنجم ۱٫۰۶ مگابایت
بخش ششم ۷۹۸٫۹۲ کیلوبایت
کل کتاب آمادگی دفاعی ۳٫۲۲ مگابایت
کتاب آمادگی دفاعی(۰۸/۰۴/۹۵)  
(همه رشته ها)
کد کتاب: ۱۱۰۲۱۵
مقدمه ۵۹۹٫۸۸ کیلوبایت
بخش اول۱٫۱ مگابایت
بخش دوم۸۰۷٫۳۲ کیلوبایت
بخش سوم ۷۸۳٫۲۵ کیلوبایت
بخش چهارم ۶۹۱٫۳۹ کیلوبایت
بخش پنجم ۱٫۰۶ مگابایت
بخش ششم ۷۹۸٫۹۲ کیلوبایت
کل کتاب آمادگی دفاعی ۳٫۲۲ مگابایت
 جغرافیای ایران (۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۸
مقدمه۱٫۲۹ مگابایت
بخش اول۲٫۸۷ مگابایت
بخش دوم۲٫۹۱ مگابایت
جغرافیای ایران۶٫۱۲ مگابایت
 جغرافیای ایران (۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۸
مقدمه۱٫۲۹ مگابایت
بخش اول۲٫۸۷ مگابایت
بخش دوم۲٫۹۱ مگابایت
جغرافیای ایران۶٫۱۲ مگابایت
 جغرافیای ایران (۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۸
مقدمه۱٫۲۹ مگابایت
بخش اول۲٫۸۷ مگابایت
بخش دوم۲٫۹۱ مگابایت
جغرافیای ایران۶٫۱۲ مگابایت
 جغرافیای ایران (۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۱۸
مقدمه۱٫۲۹ مگابایت
بخش اول۲٫۸۷ مگابایت
بخش دوم۲٫۹۱ مگابایت
جغرافیای ایران۶٫۱۲ مگابایت
 کتاب عربی زبان قران (۱)(۱۰/۰۵/۹۵)  
(رشته علوم تجربی – رشته ریاضی فیزیک – فنی حرفه ای و کار و دانش)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۶
مقدمه  ۲٫۲۱ مگابایت  
 بخش اول ۲٫۰۳ مگابایت  
  بخش دوم ۱٫۳۵ مگابایت  
کل کتاب  ۴٫۵۵ مگابایت
 کتاب عربی زبان قران (۱)(۱۰/۰۵/۹۵)  
(رشته علوم تجربی – رشته ریاضی فیزیک – فنی حرفه ای و کار و دانش)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۶
مقدمه  ۲٫۲۱ مگابایت  
 بخش اول ۲٫۰۳ مگابایت  
  بخش دوم ۱٫۳۵ مگابایت  
کل کتاب  ۴٫۵۵ مگابایت
 کتاب عربی (۱) (۱۰/۰۵/۹۵)  
( رشته علوم انسانی)

کد کتاب:۱۱۰۲۰۷
مقدمه  ۲٫۰۵ مگابایت  
 بخش اول ۱٫۹ مگابایت  
  بخش دوم ۱٫۴۲ مگابایت  
کل کتاب  ۴٫۳۸ مگابایت
 انگلیسی کتاب کار(۱۰/۰۵/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۳۱
کل کتاب  ۲٫۱۵ مگابایت  
 انگلیسی کتاب کار(۱۰/۰۵/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۳۱
کل کتاب  ۲٫۱۵ مگابایت  
 انگلیسی کتاب کار(۱۰/۰۵/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۳۱
کل کتاب  ۲٫۱۵ مگابایت  
 انگلیسی کتاب کار(۱۰/۰۵/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۳۱
کل کتاب  ۲٫۱۵ مگابایت  
 انگلیسی کتاب دانش آموز(۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۳۰
مقدمه  ۳٫۳مگابایت  
 بخش اول ۳٫۴۱ مگابایت  
  بخش دوم ۳٫۳۹ مگابایت  
کل کتاب  ۸٫۷۴ مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز(۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۳۰
مقدمه  ۳٫۳مگابایت  
 بخش اول ۳٫۴۱ مگابایت  
  بخش دوم ۳٫۳۹ مگابایت  
کل کتاب  ۸٫۷۴ مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز(۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۳۰
مقدمه  ۳٫۳مگابایت  
 بخش اول ۳٫۴۱ مگابایت  
  بخش دوم ۳٫۳۹ مگابایت  
کل کتاب  ۸٫۷۴ مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز(۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۳۰
مقدمه  ۳٫۳مگابایت  
 بخش اول ۳٫۴۱ مگابایت  
  بخش دوم ۳٫۳۹ مگابایت  
کل کتاب  ۸٫۷۴ مگابایت
 کتاب نگارش (۱)(۱۰/۰۵/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۲
کل کتاب نگارش۶٫۲ مگابایت
 کتاب نگارش (۱)(۱۰/۰۵/۹۵)  
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۲
کل کتاب نگارش۶٫۲ مگابایت
 کتاب نگارش (۱) (۱۰/۰۵/۹۵) 
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۲
کل کتاب نگارش۶٫۲ مگابایت
 کتاب نگارش (۱) (۱۰/۰۵/۹۵) 
(همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۲
کل کتاب نگارش۶٫۲ مگابایت
 فارسی (۱) (۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۱
مقدمه  ۱٫۴۶ مگابایت 
 بخش اول ۱٫۶۴ مگابایت  
  بخش دوم ۱٫۶۱ مگابایت  
کل کتاب  ۳٫۸ مگابایت
 فارسی (۱) (۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۱
مقدمه  ۱٫۴۶ مگابایت 
 بخش اول ۱٫۶۴ مگابایت  
  بخش دوم ۱٫۶۱ مگابایت  
کل کتاب  ۳٫۸ مگابایت
 فارسی (۱) (۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۱
مقدمه  ۱٫۴۶ مگابایت 
 بخش اول ۱٫۶۴ مگابایت  
  بخش دوم ۱٫۶۱ مگابایت  
کل کتاب  ۳٫۸ مگابایت
 فارسی (۱) (۱۰/۰۵/۹۵)  
( همه رشته ها)

کد کتاب: ۱۱۰۲۰۱
مقدمه  ۱٫۴۶ مگابایت 
 بخش اول ۱٫۶۴ مگابایت  
  بخش دوم ۱٫۶۱ مگابایت  
کل کتاب  ۳٫۸ مگابایت
پیش نویس کتاب آمادگی دفاعی(اجراي آزمايشي )
(همه رشته ها)
 درس اول
  درس  دوم، سوم، چهارم و پنجم (۱۷/۰۳/۹۵)
درس ششم
درس هفتم (۱۷/۰۳/۹۵)
درس هشتم(۱۷/۰۳/۹۵)
درس نهم
درس دهم
درس يازدهم و دوازدهم  (۲۴/۰۳/۹۵)
پیش نویس کتاب آمادگی دفاعی(اجراي آزمايشي )
(همه رشته ها)
 درس اول
  درس  دوم، سوم، چهارم و پنجم (۱۷/۰۳/۹۵)
درس ششم
درس هفتم (۱۷/۰۳/۹۵)
درس هشتم(۱۷/۰۳/۹۵)
درس نهم
درس دهم
درس يازدهم و دوازدهم  (۲۴/۰۳/۹۵)
پیش نویس کتاب آمادگی دفاعی(اجراي آزمايشي )
(همه رشته ها)
 درس اول
  درس  دوم، سوم، چهارم و پنجم (۱۷/۰۳/۹۵)
درس ششم
درس هفتم (۱۷/۰۳/۹۵)
درس هشتم(۱۷/۰۳/۹۵)
درس نهم
درس دهم
درس يازدهم و دوازدهم  (۲۴/۰۳/۹۵)
پیش نویس کتاب آمادگی دفاعی(اجراي آزمايشي )
(همه رشته ها)
 درس اول
  درس  دوم، سوم، چهارم و پنجم (۱۷/۰۳/۹۵)
درس ششم
درس هفتم (۱۷/۰۳/۹۵)
درس هشتم(۱۷/۰۳/۹۵)
درس نهم
درس دهم
درس يازدهم و دوازدهم  (۲۴/۰۳/۹۵)
پیش نویس کتاب تفكر و سواد رسانه اي
(انتخابی – همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (۰۸/۰۳/۹۵)
پیش نویس کتاب تفكر و سواد رسانه اي
(انتخابی – همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (۰۸/۰۳/۹۵)
پیش نویس کتاب تفكر و سواد رسانه اي
(انتخابی – همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (۰۸/۰۳/۹۵)
پیش نویس کتاب تفكر و سواد رسانه اي
(انتخابی – همه رشته ها)
 درس اول
 درس دوم
 درس سوم
 درس چهارم
 درس پنجم
 درس ششم
 فوتسال
 بدمینتون (۰۸/۰۳/۹۵)

جزوه حل تمرین های هندسه پایه دهم

 با سلام در خدمت دانش آموزان پایه دهمی هستیم با توجه به این که کتاب های پایه دهم نسبت به قبل (دوم دبیرستان) عوض شده سعی کردیم از امروز در سایت برای دانش آموزان پایه دهم جزوه های مختلفی برای این پایه روی سایت بگذاریم. امروز حل تمرین های هندسه پایه دهم رو براتون آماده کردیم که استفاده کنید. امیدواریم استفاده کنید و لذت ببرید بقیه در ادامه مطلب…

جزوه حل تمرین های هندسه پایه دهم

جزوه حل تمرین های هندسه پایه دهم

آدرس کانال تلگرام ما:

telegram.me/nabzkonkur

 دانلود جزوه حل تمرین های هندسه پایه دهم

حجم فایل:۱۰٫۸۲ مگابایت

پسورد فایل فشرده:www.nabzkonkur.ir

بیشتر بدانید

خلاصه نویسی و نکته برداری

شاید این کار برای خیلی از شما سخت,ناممکن و تاحدی وقت گیر و غیر منطقی به نظر آید,اما بدانید اگر یک بار وفت زیادی بگذارید و مبحثی را مطالعه و خلاصه برداری کنید دفعه های دیگر لازم نیست بار دیگر کل مطالب را بخوانید بلکه میتوانید فقط با نگاه کردن به خلاصه کل آن مطلب را یاد آوری کنید.مطمئن باشید بعد از عید و هرچه به کنکور نزدیک تر شویم,اگر خلاصه نویسی نکرده باشید,قطعا افسوس خواهید خورد و شاید آن وقت کمی دیر باشد

فقط به چند نکته کلی توجه داشته باشید:

وقتی برای بار اول مطلبی را مطالعه میکنید,حتما زیر مطالب مهم خط بکشید و یا highlight کنید این کار باعث می شود مطالب,بیش تر در ذهنتان جای بگیرد در مرتبه بعدی مطالعه اگر نکته ای را از قلم انداخته اید مجدد زیر آن را هم خط بکشید و به نکته هایی که دفعه های قبل زیر آن ها خط کشیده اید توجه بیشتری کنید.

بارم بندی ریاضی +هندسه + ریاضی و آمار دهم(تمامی رشته ها)

با سلام خدمت دانش آموزان پایه دهم در این مطلب بارم بندی ریاضی دهم رشته تجربی + رشته ریاضی بارم بندی هندسه دهم | بارم بندی ریاضی و آمار پایه دهم قرار گرفته … برای مشاهده به ادامه مطلب بروید .آدرس کانال تلگرام ما:telegram.me/nabzkonkur بقیه در ادامه مطلب…

بارم بندی ریاضی +هندسه + ریاضی و آمار دهم(تمامی رشته ها)

بارم بندی ریاضی +هندسه + ریاضی و آمار دهم(تمامی رشته ها)

تشکر از سایت سکوی دهم

بیشتر بدانید

خلاصه نویسی و نکته برداری

شاید این کار برای خیلی از شما سخت,ناممکن و تاحدی وقت گیر و غیر منطقی به نظر آید,اما بدانید اگر یک بار وفت زیادی بگذارید و مبحثی را مطالعه و خلاصه برداری کنید دفعه های دیگر لازم نیست بار دیگر کل مطالب را بخوانید بلکه میتوانید فقط با نگاه کردن به خلاصه کل آن مطلب را یاد آوری کنید.مطمئن باشید بعد از عید و هرچه به کنکور نزدیک تر شویم,اگر خلاصه نویسی نکرده باشید,قطعا افسوس خواهید خورد و شاید آن وقت کمی دیر باشد

فقط به چند نکته کلی توجه داشته باشید:

وقتی برای بار اول مطلبی را مطالعه میکنید,حتما زیر مطالب مهم خط بکشید و یا highlight کنید این کار باعث می شود مطالب,بیش تر در ذهنتان جای بگیرد در مرتبه بعدی مطالعه اگر نکته ای را از قلم انداخته اید مجدد زیر آن را هم خط بکشید و به نکته هایی که دفعه های قبل زیر آن ها خط کشیده اید توجه بیشتری کنید.

 

دستور العمل ثبت نام آزمون ورودی نمونه دولتی سال ۹۵-۹۶

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: دستورالعمل ثبت نام مدارس نمونه دولتی برای استان ها ارسال شده.

در اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی آزمون دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ وفق این دستور برگزاری می گردد.

ملاک ثبت نام دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه، کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس و یا مقیاس خیلی خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵ می باشد بقیه در ادامه مطلب…

دستور العمل ثبت نام آزمون ورودی نمونه دولتی سال 95-96

دستور العمل ثبت نام آزمون ورودی نمونه دولتی سال ۹۵-۹۶

ثبت نام داوطلبان در آزمون نمونه دولتی ۹۵ روز چهارشنبه ۲۵ فروردین تا روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در مدارس محل تحصیل فعلی دانش آموزان انجام خواهد شد.

متن کامل دستورالعمل ثبت نام مدارس نمونه دولتی سال ۹۵ را دانلود کنید :

دانلود دستور العمل آزمون ورودی۹۵

پسورد فایل فشرده:www.nabzkonkur.ir

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی پایه دهم ۹۵

 باسلام خدمت دانش آموزان پایه دهمی  در این مطلب سعی کرده ایم تمامی دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی پایه دهم ۹۵ برای دانلود دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی پایه دهم ۹۵به ادامه مطلب بروید آدرس کانال تلگرام ما:telegram.me/nabzkonkur بقیه درادامه مطلب…

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی پایه دهم 95

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی پایه دهم ۹۵

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی استان تهران ( ریاضی)

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی استان مازندران + پاسخ

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی استان کردستان 

دفترچه سوالات آزمون نمونه دولتی استان اصفهان + کلید

پسورد فایل فشرده:www.nabzkonkur.ir

بیشتر بدانید

خلاصه نویسی و نکته برداری

شاید این کار برای خیلی از شما سخت,ناممکن و تاحدی وقت گیر و غیر منطقی به نظر آید,اما بدانید اگر یک بار وفت زیادی بگذارید و مبحثی را مطالعه و خلاصه برداری کنید دفعه های دیگر لازم نیست بار دیگر کل مطالب را بخوانید بلکه میتوانید فقط با نگاه کردن به خلاصه کل آن مطلب را یاد آوری کنید.مطمئن باشید بعد از عید و هرچه به کنکور نزدیک تر شویم,اگر خلاصه نویسی نکرده باشید,قطعا افسوس خواهید خورد و شاید آن وقت کمی دیر باشد

فقط به چند نکته کلی توجه داشته باشید:

وقتی برای بار اول مطلبی را مطالعه میکنید,حتما زیر مطالب مهم خط بکشید و یا highlight کنید این کار باعث می شود مطالب,بیش تر در ذهنتان جای بگیرد در مرتبه بعدی مطالعه اگر نکته ای را از قلم انداخته اید مجدد زیر آن را هم خط بکشید و به نکته هایی که دفعه های قبل زیر آن ها خط کشیده اید توجه بیشتری کنید.برچسب ها